War muhiima ka soo baxay Guddida ururada iyo wakhtii sheegen inay ururadu isku biiri karan.

0
35